تلفن آموزشگاه:  54441418-54333033-071
آدرس: جهرم فلکه گاز بلوار مصطفی خمینی روبه روی پمپ بنزین کوچه 21

جشن شکوفه ها

تعداد بازدید: 74  بار

جشن شکوفه ها

جشن شکوفه های پایه اول با حضور دانش آموزان این پایه برگزار شد.

تاریخ درج رویداد:  1401/07/01 -9:24 AM