تلفن آموزشگاه:  54441418-54333033-071
آدرس: جهرم فلکه گاز بلوار مصطفی خمینی روبه روی پمپ بنزین کوچه 21

روز جهانی غذا

تعداد بازدید: 33  بار

روز جهانی غذا

به مناسبت روز جهانی غذا و با همکاری دانش آموزان و کادر مدرسه ،این مراسم برگزار شد.

تاریخ درج رویداد:  1401/07/26 -3:58 PM