تلفن آموزشگاه:  54441418-54333033-071
آدرس: جهرم فلکه گاز بلوار مصطفی خمینی روبه روی پمپ بنزین کوچه 21

ثبت نام دانش آموزان جدید

تعداد بازدید: 73  بار

ثبت نام دانش آموزان جدید

دبستان و پیش دبستانی غیردولتی پسرانه توحید برای سال تحصیلی 1402-1401 دانش آموز می پذیرد.

متقاضیان می توانند از روزهای شنبه لغایت چهارشنبه جهت ثبت نام فرزند خود به آموزشگاه مراجعه نمایند.

تاریخ درج خبر:  1401/06/21 -9:55 AM