تلفن آموزشگاه:  54441418-54333033-071
آدرس: جهرم فلکه گاز بلوار مصطفی خمینی روبه روی پمپ بنزین کوچه 21

زمانبندی شروع کلاسها هفته اول مهر ماه

تعداد بازدید: 52  بار

زمانبندی شروع کلاسها هفته اول مهر ماه

شیفت یک : کلاسهای اول و دوم و سوم عصر از ساعت 1 الی 5:20

 

شیف دو: کلاسهای چهارم و پنجم و ششم صبح از ساعت 7:30 الی 12:20

تاریخ درج خبر:  1401/07/01 -11:33 AM