تلفن آموزشگاه:  54441418-54333033-071
آدرس: جهرم فلکه گاز بلوار مصطفی خمینی روبه روی پمپ بنزین کوچه 21

آخرین رویدادهای دبستان و کودکستان غیر انتفاعی توحید

جدیدترین رویدادها

برگزاری مراسم ویژه روز دانش آموز

برگزاری مراسم ویژه روز دانش آموز

تاریخ ثبت: 1400/08/14 -5:46 PM         تعداد بازدید: 22 بار

ادامه مطلب

مراسم جشن آب و قرآن کلاس اول

مراسم جشن آب و قرآن کلاس اول

برگزاری مراسم جشن قرآن و جشن آب کلاس اول با رعایت نکات بهداشتی با حضور دانش آموزان این پایه در دبستان و پیش دبستانی غیردولتی توحید.

تاریخ ثبت: 1400/08/14 -5:37 PM         تعداد بازدید: 19 بار

ادامه مطلب

مراسم جشن قرآن کلاس اول

مراسم جشن قرآن کلاس اول

حضور آموزگاران پایه اول در کنار دانش آموزان این پایه.

تاریخ ثبت: 1400/08/14 -5:34 PM         تعداد بازدید: 23 بار

ادامه مطلب

مراسم جشن قرآن کلاس اول

مراسم جشن قرآن کلاس اول

برگزاری مراسم جشن قرآن کلاس اول با رعایت نکات بهداشتی با حضور دانش آموزان این پایه در دبستان و پیش دبستانی غیردولتی توحید.

تاریخ ثبت: 1400/08/14 -5:33 PM         تعداد بازدید: 27 بار

ادامه مطلب