تلفن آموزشگاه:  54441418-54333033-071
آدرس: جهرم فلکه گاز بلوار مصطفی خمینی روبه روی پمپ بنزین کوچه 21

مراسم جشن قرآن کلاس اول

تعداد بازدید: 23  بار

مراسم جشن قرآن کلاس اول

حضور آموزگاران پایه اول در کنار دانش آموزان این پایه.

تاریخ درج رویداد:  1400/08/14 -5:34 PM