تلفن آموزشگاه:  54441418-54333033-071
آدرس: جهرم فلکه گاز بلوار مصطفی خمینی روبه روی پمپ بنزین کوچه 21

افتخار آفرینی دانش آموزان مدرسه غیر دولتی توحید جهرم

تعداد بازدید: 24  بار

افتخار آفرینی دانش آموزان مدرسه غیر دولتی توحید جهرم

کسب مقام قهرمانی تیم بدمینتون مدرسه غیردولتی توحید در مسابقات بین مدارس شهرستان( 12 تیم شرکت کننده از 12 مدرسه) را به دانش آموزان شرکت کننده و اولیای 
محترم ایشان و مدیریت آموزشگاه تبریک میگوییم و موفقیت روز افزون این قهرمانان را درهمه ی زمینه ها از خداوند متعال خواهانیم.

اسامی قهرمانان این رشته:

1- آقای امیدرضا رحمانیان .................... کلاس ششم

2- آقای محمدسام حاتمی ..................... کلاس ششم

3- آقای رضا جوادیان ............................ کلاس ششم

4- آقای سینا خوشاب ........................... کلاس پنجم

5- آقای حسام رحمانیان ........................ کلاس پنجم

6- آقای رضا فاخر ................................. کلاس چهارم

تاریخ درج خبر:  1400/08/15 -4:50 PM