دبستان و پیش دبستانی غیردولتی توحید

برگردیم

افتخارات دبستان و پیش دبستانی غیردولتی توحید در سال تحصیلی 1401-1400


کسب رتبه اول استانی

رشته مکعب روبیک

کسب رتبه اول استان

رشته ورزشی بدمینتون

کسب رتبه اول

مسابقه سرود همگانی

کسب رتبه اول

مسابقه نمایشگاه سنگریزه من

کسب رتبه اول

مسابقه قرآن وعترت

کسب عنوان برگزیده شهرستان

رشته حافظ خوانی

کسب عنوان برگزیده شهرستان

رشته گلستان خوانی

کسب عنوان منتخب شهرستان

رشته نجوم

کسب رتبه دوم

مسابقه ژادکست ترنم کتاب

کسب رتبه سوم منطقه

مسابقه سازه های ماکارونی

کسب رتبه سوم

مسابقه سرودهمگانی

کسب رتبه سوم

مسابقه نمایش صحنه ای

کسب رتبه سوم

مسابقه شب شعر یلدایی

26 نفر از دانش آموزان برگزیده

مسابقه یار مهربان

کسب رتبه سوم

مسابقه سخنرانی فی البداهه

کسب عنوان برگزیده

طرح شهید پژوهی